Autoverzekering

Om een gemotoriseerd voertuig op de openbare weg te mogen brengen is het wettelijk verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Om die reden moet de aanvraag van een nummerplaat via de verzekering verlopen. De garage - of de autokeuring bij een verkoop tussen particulieren - levert een document af dat door de verzekeringsmakelaar verder wordt afgewerkt in samenwerking met de diensten van de D.I.V. (Dienst Inschrijvingen Voertuigen) voor de aanvraag van een nummerplaat.

De premie van de aansprakelijkheidsverzekering wordt berekend op de motorkracht (KW = PKdin x 0,7355)  en is afhankelijk van de karakteristieken van de persoon die het meest met de wagen zal rijden.

Naast de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering zijn er een aantal FACULTATIEVE verzekeringen.

Een volledige omnium dekt alle schade door ongeval aan uw eigen voertuig en dit ook bij een ongeval waarbij u zelf in fout bent, of bij een ongeval zonder tegenpartij, bijvoorbeeld tegen de eigen garagepoort rijden. De beperkte omnium dekt uitsluitend schade door brand, diefstal, glasbraak en natuurkrachten.

De premie voor deze beide verzekeringen wordt berekend op basis van de waarde van het voertuig en is opnieuw afhankelijk van de karakteristieken van de bestuurder die het meest met de wagen zal rijden, het merk van de wagen en de gekozen franchise. (franchise = een bedrag dat u in geval van schade altijd moet betalen).

De bestuurdersverzekering is een aanvullende waarborg voor de lichamelijke letsels van de persoon die de wagen op het ogenblik van het ongeval bestuurt. De passagiers zijn altijd automatisch verzekerd in de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering, de bestuurder zelf kan mits een kleine forfaitaire premie dezelfde dekking genieten.

De rechtsbijstand is eveneens een waarborg die voor een geringe forfaitaire premie kan worden opgenomen in de polis of in een afzonderlijke polis, en die zeer belangrijk kan zijn bij ongevallen met zware lichamelijke letsels.

De vervoerde goederen is een waarborg die voor professionelen van belang kan zijn en dit ofwel voor vervoerde koopwaar of voor vervoerde apparatuur of materiaal. De premie is afhankelijk van het soort goederen en hun waarde.

De assistance en pechverlening is een laatste facultatieve waarborg die aan een autoverzekering kan worden toegevoegd, en die geldig is voor verplaatsingen binnen of buiten België.

Website: T&T