Schadegevallen

Het is een soort wet van Meden en Perzen dat op het niveau van de verzekeringsmaatschappijen de opmaak en het beheer van polissen enerzijds, en de regeling van de schadegevallen anderzijds, door totaal verschillende diensten worden beheerd. Het is voor de klant dan ook een groot comfort om bij een schadegeval te kunnen terugvallen op een makelaar die ook betrokken was bij de opmaak van de polissen en de klant en zijn situatie persoonlijk kent.

Een eerste belangrijke stap is het bepalen welke polis (of polissen) van toepassing zijn op het schadegeval. Het aangeven op een verkeerde polis of het niet betrekken van de polis van een betrokken tegenpartij kan veel kostbare tijd verloren doen gaan in de beginfase van het dossier. Vervolgens is het belangrijk om de aangifte juist en volledig te formuleren.

De zaak is reeds half gewonnen als deze eerste stap goed wordt gezet.  De maatschappijen zijn onder druk van de concurrentie en efficiëntie immers tot performante schadebeheersystemen gekomen die dikwijls gebaseerd zijn op onderlinge conventies. Het meest toegepaste systeem is het RDR-systeem bij auto’s. RDR staat voor ‘Règlement direct directe regeling’ en houdt in dat bij ongevallen waar er geen betwisting is qua aansprakelijkheid, de expertise en de vergoeding door uw eigen verzekeraar zal gebeuren, ook als is de tegenpartij aansprakelijk.

Alhoewel jaarlijks massale bedragen via deze schadebeheersystemen worden uitbetaald zijn er uiteraard ook nog altijd veel dossiers die ingewikkelde discussies en verwikkelingen kennen. Het zijn deze dossiers waar wij als makelaars veel tijd en energie in stoppen. Dossiers die al eens de relaties met klant of maatschappij op de proef stellen, maar die achteraf ook dikwijls voldoening geven en leerrijk bleken te zijn. Het betreft doorgaans discussies over het al dan niet gedekt zijn van het schadegeval, discussies omtrent de begroting van de schade en discussies omtrent de aansprakelijkheid.  Kunnen terugvallen op competente tegenexperts en een bekwaam rechtsbijstand-team is in deze gevallen een ware zegen.

Website: T&T