Persoonlijke verzekering

Mensen spenderen soms dure premies aan een omnium voor hun wagen, maar ze vergeten een omnium te nemen op hun eigen gezondheid.

Hospitalisatieverzekering

De hospitalisatieverzekering dekt de terugbetaling van de ziekenhuisfacturen na tussenkomst van de wettelijke ziekteverzekering (ziekenfonds). Doorgaans worden ook de medische kosten terugbetaald die buiten het ziekenhuis werden gemaakt, maar die betrekking hadden op de opname in kwestie. De premie wordt berekend op basis van de leeftijd op het moment van opstarten van de polis en kent vervolgens een jaarlijkse indexering. Hospitalisatieverzekeringen worden ook door de ziekenfondsen zelf aangeboden of worden ook dikwijls als bijkomend voordeel toegekend onder de vorm van een groepspolis via de werkgever.  Achter de goedkope premies die via deze weg aangeboden worden schuilt meestal een geplafonneerde tussenkomst of andere waarborgbeperkingen wat de ziekenfondsen betreft, en het bijkomende probleem dat men bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar plots een veel duurdere premie moet betalen wat de werkgeverspolissen betreft.

Gewaarborgd inkomen

Een verzekering gewaarborgd inkomen is bedoeld om een vervangingsinkomen te ontvangen voor het geval men door ziekte of ongeval niet meer in staat is te werken. De premie is afhankelijk van de leeftijd bij opstarten van de polis,  van de duurtijd van de uitkering en het bedrag ervan en van het beroep dat men uitoefent. Het is een verzekering die vooral aangewezen is als aanvulling op de beperkte sociale zekerheid voor zelfstandigen.

Ongevallenverzekering

De ongevallenverzekering is een goedkopere formule waarbij enkel het risico ongevallen wordt verzekerd en niet ziekte zoals bij het gewaarborgd inkomen. De uitkeringen worden doorgaans ook beperkt tot maximum 3 jaar, waarna in geval van blijvende invaliditeit een op voorhand overeengekomen éénmalig kapitaal wordt uitbetaald om het dossier af te sluiten. Door zijn eenvoudig en goedkoper karakter wordt de ongevallenverzekering ook courant afgesloten in een globale formule voor alle leden van het gezin, waarbij alle ongevallen in de private sfeer zijn verzekerd, net zoals alle verkeersongevallen.

Levensverzekering - aanvullende pensioenopbouw

De levensverzekering en de aanvullende pensioenopbouw dekken het risico van overlijden en van vergrijzing. Beide dekkingen worden dikwijls samen in één polis voorzien, maar worden ook courant in afzonderlijke polissen verzekerd. Een schuldsaldo verzekering gekoppeld aan een lening bijvoorbeeld, dekt enkel het risico overlijden waarbij het nog openstaande saldo van de lening door de maatschappij wordt betaald.

Fiscale stimuli

De overheid gebruikt fiscale stimuli om het afsluiten van dergelijke verzekeringen bij de bevolking aan te moedigen om zo tot een privaat gefinancierd vangnet te komen naast de wettelijk georganiseerde sociale zekerheid die onder grote druk komt te staan. Opgepast, als u gebruik maakt van deze fiscale stimuli moet u een (beperkte) belasting aanvaarden door de overheid op de uitgekeerde kapitalen. Als u de premies niet fiscaal aftrekt ontvangt u de uitgekeerde kapitalen zonder enige vorm van belasting.
Voor de particulieren zijn er dus het pensioensparen en het lange termijnsparen.
Voor de particulieren loontrekkende is er de groepsverzekering via de werkgever.
Voor zelfstandigen is er het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen.
Voor zelfstandigen met een vennnootschap is er bijkomend de individuele pensioentoezegging.

reisbijstandverzekering

Ten slotte is een reisbijstandverzekering een onmisbare schakel in de bescherming van uw persoonlijke integriteit.  Deze verzekering voorziet hulp en bijstand bij problemen in het buitenland en meestal ook een tussenkomst in medische kosten die men in het buitenland oploopt. De premie is afhankelijk van het feit of men een verzekering van korte duur neemt of een polis op jaarbasis. De verzekering kan meestal ook worden aangevuld met een dekking annulatiekosten.

Website: T&T