Familiale verzekering

De familiale verzekering dient om de schade te vergoeden die door uw fout aan derden wordt veroorzaakt. Zij is doorgaans geldig voor alle personen die in gezinsverband samenleven, maar dit enkel voor handelingen tijdens de private sfeer. Voor handelingen in de professionele sfeer is er de aansprakelijkheidspolis van de werkgever of je eigen polis bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheid. De premie is forfaitair ongeacht het aantal gezinsleden, maar voorziet wel korting voor alleenstaanden of senioren.

De familiale biedt ook dekking voor schade veroorzaakt door tuinen en gronden, al dan niet aanpalend aan de woning maar soms wel met een beperking qua aantal hectare. De schade veroorzaakt door het gebouw waar men zijn verblijfplaats heeft is ook gedekt, schade door verhuurde gebouwen moet in de respectievelijke brandpolis van die gebouwen voorzien zijn of in een afzonderlijk contract worden verzekerd.

Huisdieren zijn ook standaard mee verzekerd, ongeacht hun aantal, maar voor paarden wordt nog dikwijls een uitzondering gemaakt waardoor deze apart moeten worden bijverzekerd.

De bewoners van een appartementsgebouw moeten naast een brandpolis zeker ook over een familiale beschikken, dit om hun aansprakelijkheid t.o.v. de medebewoners te dekken. Opgepast, als men een appartement bezit dat juridisch op naam van een vennootschap staat kan de familiale niet aangesproken worden voor de aansprakelijkheid t.o.v. de medebewoners. Een vennootschap wordt immers niet beschouwd als een element uit de private sfeer. Een aparte aansprakelijkheidsverzekering op naam van de vennootschap moet dan worden onderschreven.

Als deelnemer aan het verkeer is een familiale verzekering uiteraard ook zeer belangrijk. Zolang u met de auto rijdt bent u verzekerd door de autoverzekering. Voor verplaatsingen te voet of per fiets komt de familiale tussen.

Voor het aspect kinderen en familiale, ga naar de rubriek ‘Jongeren en verzekeringen’.

Schade aan toevertrouwde of gehuurde goederen is doorgaans niet verzekerd in de familiale verzekering, en zorgt dikwijls voor problemen bij schade.

De familiale kan uitgebreid worden met een aantal  facultatieve verzekeringen.

Rechtsbijstand

De verzekering rechtsbijstand zorgt ervoor dat men via zijn familiale verhaal kan uitoefenen indien men zelf door de fout van iemand anders schade lijdt.

Huispersoneel

De verzekering huispersoneel is een dekking arbeidsongevallen overkomen tijdens het werk of op de weg naar en van het werk aan personeel dat men tewerk stelt in kader van het privaat huishouden. Vallen hier onder, de poetsvrouw, de babysit,  de tuinman en gelegenheidspersoneel. Opgepast, dit is een wettelijk verplichte verzekering. U bent in Uw hoedanigheid van private werkgever niet RSZ-plichtig maar bent wel verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Als er geen verzekering werd afgesloten zal het slachtoffer vergoed worden door het Fonds voor Arbeidsongevallen, maar zal dit Fonds de uitgaven achteraf op u verhalen.

B.A.-Paarden

De verzekering  B.A.-paarden en betaalde kinderopvang ten slotte zijn ook nog twee facultatieve verzekeringen.

Website: T&T